För personer 18-84 år: 250 kr

Vårdkontakt inom primärvård och öppen specialistvård

Gäller även besök på närakut, dagsjukvård och avgiftsbelagda distanskontakter.
(Undantag besök på akutsjukhusens akutmottagningar).

 

Högkostnadsskydd: 1300 kr*

Maxbelopp för debiterade patientavgifter i öppen vård under en 12-månadersperiod

* Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än gällande patientavgift för vårdkontakten.

 

Uteblivandeavgift:  400 kr

För planerade besök inom primärvård och specialistvård

Gäller även avgiftbefriade besök och patientkategorier (oavsett ålder) samt planerade besök hos ortopedingenjör inom ortopedteknisk verksamhet.

Av/ombokning ska ske minst 24 h innan bokad tid. Om inte sker en debitering 400 kr som är enligt avtal med Stockholms läns landsting och Region Stockholms regler oavsett om du har frikort, försäkring eller är under 18 år.