Besöket hos sjukgymnast eller fysioterapeut kostar 275 kr

Högkostnadskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mär en 1400 kr.

Uteblivandeavgift på 400 kr ska tas ut när patienter utan giltigt skäl uteblir från planerat besök och inte lämnar återbud mins 24 timmar före besöket.