Vi vill veta vad du tycker – vare sig det är ris eller ros eller om du vill komma med förslag till förbättring är vi tacksamma för din åsikt.

Om du har drabbats av en skada i vården vill vi veta det så snart som möjligt för att ställa det till rätta, utreda och gå vidare med anmälan till försäkringsbolag och myndigheter om det behövs. 

Kontakta kliniken 

I första hand kan du alltid kontakta kliniken.

Patientnämnden  

Om du inte har fått dina synpunkter eller klagomål besvarade på ett sätt som du är nöjd med kan du vända dig till regionens patientnämnd som kan hjälpa dig med kontakterna. Du hittar kontaktuppgifter till respektive patientnämnd på din regions hemsida eller via 1177.se.  

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)  

Om du inte har fått hjälp med dina synpunkter direkt från oss eller via patientnämnden kan du anmäla till IVO om:  

  • du råkat ut för är allvarligare händelser inom vården och fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller om du är närstående till någon som avlidit pga vårdskada.  

  • du råkat ut för händelser i vården i anslutning till tvångsvård eller på annat sätt fått en negativ påverkan av självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.  

Ersättning för vårdskada  

Om du drabbats av skada när du vårdats hos oss kan du ha rätt till ekonomisk ersättning.  

Offentligt finansierad vård  

Vi är försäkrade i LÖF – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag - precis som all offentligt finansierad vård är. Du kan anmäla på https://lof.se/patient eller hämta en blankett på den enhet där du fått vård och behandling.